Restauratie

Uitgangspunt is zgn "dynamisch behoud" gepaard aan afgewogen functie invulling, waarbij onder ogen wordt gezien dat huidige bouwkundige verbeteringen en aanpassingen onderdeel zijn van een geschiedenis die zich reeds lang geleden heeft ingezet en nog eeuwen zal voortschrijden. Sommige bouwkundige maatregelen zijn juist nu nodig of gewenst, andere kunnen of moeten zelfs later worden ingepland. Het restauratieplan wordt zo een duurzaam maatkostuum voor zowel gebouw als opdrachtgever


Herbestemming

Het herbestemmen van gebouwen uit eerdere decennia is vooral gerichtom het vereiste comfort van gewijzigde leefgewoonten en leefvormen aan deze tijd aan te passen. Men kan hier denken aan het moderniseren van de keukenplattegrond en verbetering van slaapverdiepingen. Bij monumentale panden is het van belang om de oorspronkelijke historische structuur zichtbaar te maken waarmee nieuwe gebruiksomstandigheden versterkt worden. Ook zakelijke panden kunnen aan aantrekkelijkheid winnen door het commerciƫle belang samen te laten gaan met een stijlvolle uitstraling


Vergroten van woonhuizen

Meer....

Een oudere woning kan heel prettig zijn maar tegelijkertijd toch de ruimte missen om daarin eigentijds te kunnen leven. Uitbreiding ligt dan voor de hand. Daar waar dat kan een stuk aangebouwd worden en elders ligt de oplossing in de hoogte. Wij loodsen u door de bestemmingsplanvoorschriften en langs de bouwtechnische randvoorwaarden zonder uitzondering met een passend ontwerp. Uitbreiden in de bestaande bouwstijl is de specialiteit van het bureau, maar er zijn ook voor monumenten bijzondere eigentijdse oplossingen mogelijk.


Nieuwbouw

In een historische omgeving zal de invulling van stedelijk besloten bouwlokaties in harmonie met de omgeving ontwikkeld moeten worden zonder historiserend te zijn. Deze ontwerprandvoorwaarden moeten leiden tot een aantrekkelijke propositie voor de doelgroep en een gezonde financiële basis voor de projectontwikkeling.


Winkel-renovatie

De uitstraling van uw winkel, kantoor of horecapand draagt bij aan de opbrengsten van uw onderneming of belegging. Nergens is dat zo voelbaar op de overgang van de openbare ruimte en gebouw; de winkelpui. Hier presenteert u niet alleen uw producten of diensten, maar ook uw bedrijf. De drempel voor het winkelend publiek moet zo laag mogelijk gehouden worden terwijl aanzien en ook monumentwaarde van het gebouw wordt verbeterd. Wij geven ook bijzondere aandacht aan de onderhoudstoestand van het het gehele gebouw en bieden ondersteuning aan initiatieven voor "wonen boven winkels" en het zoeken naar de juisten financiële onderbouwing hiervan.


Verbouwen van boerderijen

De restauratie of verbouwing van boerderijen is een bijzondere opgave. Je wilt een aangename en duurzame woning, maar tegelijkertijd ook de landschappelijke kwaliteiten en de agrarische atmosfeer behouden. Dat gaat niet altijd als zo vanzelfsprekend. Er zijn ook bouwtechnische en fysische moeilijkheden te overwinnen op de weg naar een energetisch verantwoord resultaat. Ons bureau helpt graag met het vinden van een afgewogen oplossing.