Medisch Kinderdagverblijf "De Vlinder" te Gouda

 

 

Goedhartsingel 10, te Gouda

Nieuwbouw van een medisch kinderdagverblijf met een centrale lichtstraat als leidraad voor de ontsluiting van het gebouw